top of page
soda gallery

www.fpu.sk

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Supported using public funding by Slovak Arts Council

logoBA_1 colour.jpg

www.bratislava.sk

Podporené z Grantového programu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na podporu kultúry

Ars Bratislavensis

bottom of page